9.00 – 17.45

13 października 2023

PIĄTEK

9.00 – 10.00
Kursy
Kursy teoretyczne

KURS 1 Naszywanie błony owodniowej oraz szycie rogówki
dr n. med. Beata Rymgayłło-Jankowska1, dr n. med. Agnieszka Ćwiklińska-Haszcz
1Katedra Okulistyki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

KURS 2 Diagnostyka i leczenie zespołu suchego oka
dr n. med. Dominika Wróbel-Dudzińska

10.10 – 11.10
Kursy
Kursy teoretyczne

KURS 3 Dystrofie i zwyrodnienia rogówki
dr n. med. Beata Rymgayłło-Jankowska

KURS 4 Obrazowanie przedniego odcinka oka (OCT, topo- i tomografia rogówki)
dr n. med. Agnieszka Ćwiklińska-Haszcz , dr n. med. Dominika Wróbel- Dudzińska

11.20 – 12.20
Kursy
Kursy teoretyczne

KURS 5 Chirurgia refrakcyjna / Kurs bezpłatny
dr n. med. Aleksandra Wlaź
Klinika Diagnostyki i Mikrochirurgii Jaskry, Lublin
Klinika Optegra, Lublin
*Obowiązują zapisy na kurs


KURS 6 Mikroskopia konfokalna
dr n. med. Bogumił Wowra

10.00 – 13.00
Kursy
Kurs praktyczny

KURS 7 Naszywanie błony owodniowej oraz szycie rogówki
dr n. med. Beata Rymgayłło-Jankowska1, dr n. med. Agnieszka Ćwiklińska-Haszcz, dr n. med. Dariusz Haszcz2, dr hab. n. med. Tomasz Chorągiewicz, dr n. med. Dominika Wróbel- Dudzińska
1Katedra Okulistyki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
2Grupa OCHO

11.20 – 12.50
*Organizator zastrzega prawo do zmian godziny warsztatu
Warsztaty
Warsztat

WARSZTAT 1 Jak dobrze wykonać topografię? 
Małgorzata Żukowska – optometrysta kontaktolog / Professional Service Manager SwissLens

Omawiane zagadnienia:

  • Topografia – co to takiego?
  • Keratometr czy topograf?
  • Rodzaje topografów
  • Jak prawidłowo wykonać pomiar i na co zwracać uwagę?
  • Jak interpretować wybrane parametry?
  • Czym różnią się poszczególne mapy i kiedy są przydatne?
  • Rodzaje astygmatyzmu
  • Ocena topografii pod kątem ortokorekcji
  • Topografia pacjenta ze stożkiem rogówki
  • Aplikacje soczewek
12.20 – 13.00
Przerwa kawowa
13.00 – 13.05
OFICJALNE OTWARCIE KONFERENCJI
13.05 – 15.15
Wykłady
SESJA I

Prezydium:
prof. Jorge L. Alió
prof. dr hab. n. med. Ewa Mrukwa-Kominek
prof. Anna M. Roszkowska
prof. dr hab. n. med. Zbigniew Zagórski
prof. dr hab. n. med. Tomasz Żarnowski
dr n. med. Beata Rymgayłło-Jankowska
dr n. med. Bogumił Wowra

13.05 – 13.20
I/1 Optymalne rozwiązania w leczeniu zespołu suchego oka
prof. dr hab. n. med. Ewa Mrukwa-Kominek
Klinika Okulistyki Katedry Okulistyki WNM w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Oddział Okulistyki Dorosłych Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. Prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

13.20 – 13.35
I/2 Sposoby radzenia sobie z zapaleniem brzegów powiek

prof. dr hab. n. med. Zbigniew Zagórski
Grupa Medyczna OCHO

13.35 – 13.50
I/3 Wirusowe zapalenia rogówki – wątpliwości diagnostyczne
prof. dr hab. n. med. Ewa Mrukwa-Kominek
Klinika Okulistyki Katedry Okulistyki WNM w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Oddział Okulistyki Dorosłych Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. Prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

13.50 – 14.05
I/4 Zastosowanie rh-NGF (Cenegermin) w keratopatii neurotroficznej
prof. Anna M. Roszkowska

14.05 – 14.20
I/5 Acanthamoebowe zapalenie rogówki

dr n. med. Beata Rymgayłło-Jankowska
Katedra Okulistyki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

14.20 – 14.35
I/6 Keratopatia związana z aniridią

dr n. med. Bogumił Wowra

14.35 – 14.50
I/7 Therapeutic keratopigmentation
prof. dr. Jorge L. Alió

14.50 – 15.05
I/8 Corneal stroma regeneration
Prof. dr. Jorge L. Alió

15.05 – 15.15 DYSKUSJA

15.15 – 15.35
Przerwa kawowa
15.35 – 18.15
Wykłady
SESJA II

Prezydium:
prof. Jorge L. Alió
prof. dr hab. n. med. Piotr Jurowski
prof. dr hab. n. med. Bartłomiej J. Kałużny
prof. Anna Roszkowska
prof. dr hab. n. med. Tomasz Żarnowski
dr hab. n. med. Dariusz Dobrowolski
dr Beata Sawicka-Wojtiuk

15.35 – 15.50
II/1 Mapowanie grubości nabłonka rogówki

prof. dr hab. n. med. Bartłomiej J. Kałużny
Klinika Okulistyki i Optometrii CM UMK, Bydgoszcz

15.50 – 16.05
II/2 Theranostic-guided corneal cross-linking for personalized and precision treatment of keratoconus
prof.  Anna M. Roszkowska

16.05 – 16.20
II/3 Evolution of keratoconus correlated with morpho-volumetric analysis of the cornea and visual function
prof. dr. Jorge L. Alió

16.20 – 16.35
II/4 CXL w stożku rogówki
dr Beata Sawicka-Wojtiuk

16.35 – 16.50
II/5 Selektywne przeszczepy warstwy Bowmana rogówki – nowy kierunek w chirurgii transplantacyjnej rogówki

prof. dr hab. n. med. Piotr Jurowski
Klinika Okulistyki i Rehabilitacji Wzroku, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

16.50 – 17.05
II/6 Kwalifikacja oraz chirurgia rąbka rogówki/Przeszczepy rąbka

dr hab. n. med. Dariusz Dobrowolski
Katedra i Oddział Kliniczny Okulistyki, Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Oddział Okulistyczny, Okręgowy Szpital Kolejowy, Katowice
Oddział Okulistyczny, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary, Centrum Urazowe, Sosnowiec

17.05 – 17.20
II/7 Modern corneal graft success/failure rate analysis
prof. dr. Jorge L. Alió

17.20 – 17.30 DYSKUSJA

17.30 – 18.15 Przypadki kliniczne