8.30 – 15.00

14 października 2023

SOBOTA

8.30 – 10.10
Wykłady
SESJA III

Prezydium:
prof. Rimvydas Asoklis
prof. José L. Güell (online)
prof. dr hab. n. med. Marek Rękas
prof. dr hab. n. med. Tomasz Żarnowski
dr hab. n. med. Dariusz Dobrowolski

8.30 – 8.45
III/1 Rekonstrukcje przedniego odcinka z przeszczepem warstwowym tylnym

prof. dr hab. n. med. Marek Rękas1, dr n. med. Karolina Korecka-Skowron
1Klinika Okulistyki, Wojskowy Instytut Medyczny – Państwowy Instytut Badawczy

8.45 – 9.00
III/2 ViscoDALK
prof. José Luis Güell
Wykład online

9.00 – 9.15
III/3 DMEK
prof. José Luis Güell
Wykład online

9.15 – 9.30
III/4 Descemet Stripping and cultured cells in Fuchs Dystrophy?
prof. José Luis Güell
Wykład online

9.30 – 09.45
III/5 Przeszczepy rogówki z zastosowaniem lasera Femtosekundowego

dr hab. n. med. Dariusz Dobrowolski
Katedra i Oddział Kliniczny Okulistyki, Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Oddział Okulistyczny, Okręgowy Szpital Kolejowy, Katowice
Oddział Okulistyczny, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary, Centrum Urazowe, Sosnowiec

9.45 – 10.00
III/6 Infectious complications of contact lens wearing
prof. Rimvydas Asoklis

10.00 – 10.10 DYSKUSJA

10.10 – 10.30
Przerwa kawowa
10.30 – 11.45
Wykłady
SESJA IV

Prezydium:
prof. Rimvydas Asoklis
prof. Christopher Liu
prof. dr hab. n. med. Tomasz Żarnowski
dr n. med. Agnieszka Ćwiklińska-Haszcz
dr n. med. Dariusz Haszcz

10.30 – 10.45
IV/1 Update on fungal keratitis

prof. Rimvydas Asoklis

10.45 – 11.00
IV/2 Perforacje rogówki – metody postępowania
dr n. med. Agnieszka Ćwiklińska-Haszcz

11.00 – 11.15
IV/3 Keratoprostheses in clinical practice
prof. Christopher Liu

11.15 – 11.30
IV/4 Keratoplasty and glaucoma
prof. Christopher Liu

11.30 – 11.45
IV/5 Witrektomia z keratoprotezą czasową

dr n. med. Dariusz Haszcz
Klinika Okulistyki w Lublinie
Grupa OCHO

11.45 – 12.00
IV/6 New models of PC Phakic IOLs

prof. dr. Jorge L. Alió
Wykład online

12.00-12.10 Dyskusja

12.10 – 13.00
Przerwa – LUNCH
13.00 – 14.35
Wykłady
SESJA V

Prezydium:
prof. Dan Reinstein
prof. dr hab. n. med. Joanna Wierzbowska
prof. dr hab. n. med. Tomasz Żarnowski
dr n. med. Beata Czarnota-Nowakowska
dr n. med. Aleksandra Wlaź

13.00-13.40
V/1 The Correction of Presbyopia in the Absence of Cataract
prof. Dan Reinstein
Wykład online

13.40-13.55
V/2 Nowoczesna chirurgia refrakcyjna rogówki – możliwości i optymalizacja wyboru metody korekcji

dr hab. n. med. Joanna Wierzbowska, prof. WIML

13.55-14.10
V/3 Smile – nowa koncepcja laserowej korekcji krótkowzroczności i astygmatyzmu

dr n. med. Aleksandra Wlaź

14.10-14.25
V/4 Laserowa korekcji starczowzroczności – Presbyond

dr n. med. Barbara Czarnota-Nowakowska

14.25-14.35 Dyskusja

14.35-14.55
Przerwa kawowa
14.55 – 15.40
Quiz
SESJA V
Przypadki kliniczne